Over Eric Kok - WKTraining

Eric Kok van WKTraining is naast directielid in het Speciaal Basisonderwijs in Almelo, Master Instructor en gediplomeerd trainer bij het Rots & Water Gadaku Instituut, waarbinnen het Rots & Water-programma wereldwijd wordt verspreid en getraind binnen onderwijs, jeugdhulpverlening en jeugddetentie. 
Eric heeft jarenlange ervaring met de uitvoering van Rots & Water binnen o.a. het Primair en Voortgezet onderwijs. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de implementatie van Sociale Veiligheid op scholen en in de wijk en begeleidt hij binnen het Openbaar Primair Onderwijs Almelo 8 scholen, ongeveer 125 docenten en ca. 2000 leeringen met de opzet en invoering van Sociale Veiligheid. Ook verzorgt Eric de een en tweedaagse trainingen bij Freerk Ykema, grondlegger van Rots en Water in Nederland

Trainingen voor het Rots en Water Gadaku Instituut:

de EDIT,

de Tweedaagse Basischool Schoolbreed ( Rots en Water voor groep 1 t/m 8)

de Consult ( Rots en Water borgen in de school overeenkomstig de  kwaliteitseisen van de Inspectie Onderwijs-)

en

Ouderavonden om Rots en Water bij de ouders te introduceren

Ouder-KIndtraining Rots en Water op de vrijdagmiddag en de zaterdagochtend. Training in Almelo en Delden.