Opdrachtgevers

WKTraining heeft opdrachtgevers uit Nederland en Belgie

Vanaf 2012 waren de ruim zeventig opdrachtgevers:

   • Basisonderwijs
   • Speciaal Basisonderwijs
   • Speciaal Onderwijs
   • Voortgezet Onderwijs
   • Sportclubs
   • KNWU (Koninklijke Nederlandse Wieler Unie).
   • Het Groenbedrijf
   • Gemeentes
   • Sociale Werkvoorziening Jeugdhulpverlening
   • Jeugdwerk Kerken
   • Fysio Maatschap
   • Stichting Vechtgenoten,  Kinderen  met Kanker
   • Rots en Water Instituut Nederland
   • Wijkcoaches
   • Besturen van aandachtswijken